Академиялық сапа

БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ӘЗІРЛЕУ

"Оқу орындарының өз бағдарламаларын әзірлеуі мен бекітуі үшін процестері болуы керек. Бағдарламалар қойылған мақсаттарға, сондай-ақ, күтілетін оқыту нәтижелеріне сәйкес болатындай әзірленуі тиіс..."

(ESG, Стандарт 1.2)

Бағдарламалардың жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін Университетте курстарды / бағдарламаларды әзірлеу және бекіту рәсімдері белгіленген, атап айтқанда:

  • Қатаң;
  • Дәйекті;
  • Мөлдір;
  • ESG және ішкі саясаттармен келісілген.

Осы үдерістер туралы толығырақ ақпарат алу үшін жоғарыдағы батырмаларды басыңыз.

Бұл вебсайт Назарбаев Университетінің таңдалған ішкі саясаты мен ережелеріне ашық қолжетімділікті ұсынады. Таңдалған рәсімдер мен нысандар тек Университеттің мүдделі тараптары үшін қолжетімді екенін ескеріңіз.