Академиялық сапа

БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ТҮРЛЕНДІРУ

Жыл сайынғы мониторинг нәтижелері бойынша жиі енгізілетін бағдарлама мен пәндік пәндер бойынша барлық өзгерістер ресми түрде бекітілуі тиіс. Бұл үдеріс Академиялық бағдарламалар мен курстарға өзгерістер енгізу жөніндегі нұсқаулықпен реттеледі.

Неліктен біз бағдарламалар мен курстарға өзгерістер енгіземіз?

Бағдарламаларды/курстарды түрлендіру төмендегілер үшін пайдалы:

  • Академиялық бағдарламалар мен курстардың сапасын үздіксіз арттыруды қамтамасыз ету;
  • Бағдарламалар/курстардың болашақ түрлендірулеріне арналған өзгерістерді бақылау;
  • Әртүрлі стейкхолдерлер ұсынатын өзгерістерге жан-жақты шолу жасай отырып, бағдарламалардың/курстардың сапасын арттыру.

Бағдарламалар мен курстарға өзгерістерді бекіту

Курстарды/бағдарламаларды бекіту үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1 қадам. Өзгеріс түрін анықтаңыз

Академиялық бағдарламалар мен курстарға өзгерістер енгізу жөніндегі нұсқаулықпен танысыңыз. Жоспарланған өзгерістер түрін анықтаңыз. Оларды бағдарлама жетекшісімен/ кафедра меңгерушісімен талқылаңыз.

2 қадам. Академиялық бағдарламаларға/курстарға өзгерістер енгізу үшін нысанды толтырыңыз
Академиялық бағдарламаларға/курстарға өзгерістер енгізу үшін нысанды жүктеп алыңыз және толтырыңыз. Таңдалған рәсімдер мен нысандар тек Университеттің мүдделі тараптары үшін қолжетімді екенін ескеріңіз.
3 қадам. Барлық қатысушы тараптарды хабардар етіңіз

Оқытушылар, бағдарлама жетекшілері, академиялық мәселелер жөніндегі вице-декан, студенттер өкілдері өзгерістер енгізу үдерісіне тартылғанына көз жеткізіңіз.

4 қадам. Өзгерістерді тиісті комитеттерде талқылаңыз

Жоспарланған өзгерістерді тиісті комитеттерде талқылауға бастамашылық етіңіз.

1 сценарий. Кішігірім өзгерістер болған жағдайда, келесі құжаттарды жіберіп, Академиялық сапа мәселелері жөніндегі комитетті хабардар етіңіз:

2 сценарий. Елеулі өзгерістер енгізілген жағдайда, Академиялық мәселелер жөніндегі комитетке келесі құжаттарды жолдаңыз:

  • Академиялық бағдарламаларға/курстарға өзгерістер енгізуге арналған нысан (электрондық пішім);
  • Бағдарламаның өзгертілген құжаты (таза нұсқа және өзгерістерді бақылау мүмкіндігі бар нұсқа);
  • Өзгерістерді ұсынған оқыту және сабақ беру мәселелері жөніндегі Комитет отырысының хаттамасы (қол қойылған және сканерленген көшірмесі);
  • Ұсынылған өзгерістерді қолдайтын деканның хаты (қол қойылған және сканерленген көшірме);
  • Ұсынылған өзгерістерге сыртқы шолу (қол қойылған және сканерленген көшірме).
5 қадам. Бекітілген өзгерістерді имплементациялау

Бекітілген өзгерістер туралы оларға әсер ететін барлық тұлғаларды (мектептер, департаменттер, бөлімшелер) хабардар етіңіз, олардың орындалуын бақылаңыз және олардың тиімділігіне мониторинг жүргізіңіз.

Елеулі және кішігірім өзгерістерді бекіту үдерісін көрсететін төмендегі диаграммаларды қараңыз.