Институционалдық Зерттеулер және Талдау

Ғылыми жарияланымдар

Институционалдық зерттеулер және талдау орталығының қызметкерлері жүргізген бұл зерттеулер алдыңғы қатарлы ғылыми-зерттеу әдістерін қолдана отырып, нақты мәселелерді терең талдауды қамтамасыз етеді. Бұл мақалаларға рецензияланған ғылыми журналдардағы жарияланымдар, халықаралық конференциялардағы баяндамалар және ғылыми жұмыс құжаттары кіреді.

Публикациялар

Рецензияланған журналдарда жарияланған ғылыми-зерттеу еңбектері

Конференция презентациялары мен баяндамалары

Халықаралық конференцияларда ұсынылған ғылыми мақалалар

Ғылыми жұмыстар (әзірлеу процессінде)

Жақында жарияланатын ғылыми жұмыстар