Институционалдық Зерттеулер және Талдау

Бағалар үлестірімі

Бұл есептер бакалавриат, магистратура және дайындық бағдарламаларында (NUFYP/NUZYP) білім алатын студенттердің бағаларын жан-жақты талдауды қамтиды. Провост офисі бұл жобаны бағалар үлестірімі туралы ойлар мен туындайтын мәселелерді талқылауға ықпал ету, дәлелді шешімдер қабылдау мен тәжірибені қолдану үшін мәліметтер/ақпарат беру үшін бастады.

Мектептер, департаменттер және тиісті университеттік кеңестер немесе комитеттер негізгі есепке енгізілмеген қосымша талдауларға сұраныс бере алады.


Осы вебсайтта (ie.nu.edu.kz) ұсынылған статистикалық деректерді халықаралық зерттеу университеті тұрғысында және НУ-дың стратегиялық мақсаттарына сәйкес қарастырған жөн.

Бұл деректерді басылымдарда қолданған кезде ақпараттың бастапқы дереккөзін көрсету қажет.

Егер сізде сұрақтар туындаса, сіз институционалдық зерттеу және талдау тобына ir@nu.edu.kz электрондық пошта бойынша хабарласа аласыз.