Академиялық сапа

БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ ЖЫЛ САЙЫНҒЫ МОНИТОРИНГІ

"Оқу орындары қойылған мақсаттарға қол жеткізуді және студенттер мен қоғамның қажеттіліктеріне сәйкес келуді қамтамасыз ету үшін бағдарламаларға мониторинг және мерзімді шолу жүргізуі тиіс. Осы шолудың нәтижелері бағдарламалардың үнемі жақсаруына әкелуі керек..." (ESG, Стандарт 1.9)

Жыл сайынғы мониторингі-бұл ESG стандарттарына сәйкес келетін және Жыл сайынғы бағдарламалар мониторингін жүргізу ережелерімен реттелетін сапаны арттырудың негізгі үдеріс. Бұл оқыту нәтижелеріне қол жеткізудегі тиімділігі тұрғысынан  бағдарламаны, оқытуды, сабақ беруді және бағалау стратегияларын талдау үшін әртүрлі деректер көздерін талдауға бағытталған жыл сайынғы үдеріс.

Жыл сайынғы мониторинг үдерісі
Сапаны арттыру жоспары
Жалпы университеттік сапаны арттыру тақырыбы

НУ академиялық қоғамдастығына курсты / бағдарламаны одан әрі жетілдіру мүмкіндіктерін анықтауға ғана емес, сонымен қатар кең тарату үшін оқытушылық тәжірибенің негізгі жетістіктерін анықтауға назар аудару ұсынылады.

 

Үздіксіз бола отырып, бұл үдеріс алдыңғы циклде анықталған мәселелерге жауап ретінде қабылданған іс-әрекеттердің тиімділігін бақылауға ықпал етеді. Бұл уақтылы шаралар қабылдауға және олардың әсерін бақылауға көмектеседі. Бұл таныстырылым үдерісті қысқаша сипаттайды.

 

Курс/бағдарлама мониторингі туралы жыл сайынғы есептер барлық мүдделі тараптарға, соның ішінде студенттерге, мектеп веб-сайттары немесе кері байланысты қамтамасыз ету үшін басқа байланыс құралдары арқылы қол жетімді болуы тиіс.

 

Осы рефлексия үрдісінде оқытушыларды қолдауға арналған үлгілер төменде келтірілген. Таңдалған рәсімдер мен нысандар тек Университеттің мүдделі тараптары үшін қолжетімді екенін ескеріңіз.

 

Курстың жыл сайынғы мониторингі бойынша есеп

Бағдарламаның жыл сайынғы мониторингі бойынша есеп

Мектептің жыл сайынғы мониторингі бойынша есеп

Осы нұсқаулық есептілік нысандарын толтыруда пайдалы болуы мүмкін.

 

Осы жылға арналған бақылау үдерісінің кестесін ұстаныңыз.

Университеттің сапасын арттыру жоспары (САЖ) жыл сайынғы мониторинг үдерісінің іргетасы болып табылады. Ол барлық институционалдық деңгейлердегі мазмұнды талқылауларға негізделген және әр түрлі деректерді мұқият талдауға негізделген мектептердің сапасын жақсарту туралы жыл сайынғы есептерден тұрады.

 

Жоспар сапаны арттырудың негізгі бағыттарын анықтайды және университетте одан әрі тарату үшін оқыту мен бағалаудың үздік моделінің мысалдарын анықтайды.

 

Жоспар оқытушылар, студенттер және қызметкерлердің үздіксіз сапаны арттыру мәдениетін қалыптастырудағы ынтымақтастығына ықпал ететін орта құруға бағытталған.

 

 

 

НУ сапасын арттыру жоспарлары

 

 

 

НУ 2023-2024 сапасын арттыру жоспары

Сапаны арттырудың қолданыстағы жоспары сапаны арттырудың мынадай бағыттарын айқындайды:

  • 1-cала. Оқытушылардың кәсіби дамуын қолдау
  • 2-сала. Студенттердің оқу нәтижелеріне қол жеткізгені туралы куәлік (ОН)
  • 3-сала. Студенттерді қабылдау стратегиясы

Қосымша ақпарат алу үшін жоспармен танысыңыз.

НУ сапасын арттырудың алдыңғы жоспарлары

 

Жыл сайын НУ академиялық қауымдастығы өз күш-жігерін жоғары сапалы білім беру мен студенттерді оқыту үшін белгілі бір педагогикалық тәсілге бағытталған жалпы университеттік сапаны арттыру тақырыбын жүзеге асыруға бағыттайды.

 

НУ сапасын арттырудың қолданыстағы тақырыбы

 

Оқытушылардың үздіксіз кәсіби дамуының маңыздылығын мойындай отырып, НУ академиялық қоғамдастықтың оқыту мен бағалау тәжірибесіндегі қазіргі тенденцияларға ұмтылысын қолдап келеді. Мүмкіндік беруді жалғастыру үшін 2023-2024 жылдары басты назар «Оқытудың кәсіби дамуын қолдау» атты сапаны жақсартудың жаңа тақырыбына аударылуда.

Оқытушы-профессорлық құрам Университет ішінде және сыртқы провайдерлермен ұсынылатын қолжетімді кәсіби даму курстары мен семинарлары туралы білу үшін Оқу мен оқытудағы инновациялар орталығымен ынтымақтастыққа шақырылады. Қосымша ақпарат алу үшін осы сілтемеге өтіңіз.